Lindströmi juhatus ja juhtimine

Lindströmi juhatus koosneb seitsmest liikmest, kelle seas on ettevõtte töötajaid ja ka aktsionäride esindajaid.  Juhatus kinnitab grupi majandustulemuse, finantseerimis- ja investeerimiseelarve, teeb otsuseid oluliste hangete ja ettevõtte laienemise üle, langetab finants- ja grupi varadega seotud otsuseid ning kinnitab grupi missiooni, visiooni ja strateegiad ning riskijuhtimise suunised.

Grupi tütarettevõtete juhatused koosnevad peamiselt grupi juhtrühma liikmetest. Juhatus tegeleb juhatuse liikmete või esimehe poolt tõstatatud riskihalduse ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse küsimustega.

Harri-Pekka Kaukonen
Juhatuse esimees

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Sõltumatuteks liikmeteks, st liikmeteks, kes ei ole ettevõtte töötajad ega oma Lindströmi aktsiaid, on Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen ja Kalle Kantola.

Lindströmi juhtrühm

Juhatus kinnitab tegevdirektori. Tegevdirektor vastutab välisturgudel laienemise eest, juhib juhtrühma tegevusi, suhtleb juhatuse ja omanikega, tegeleb välissuhtluse ja ressursside eraldamisega. Tegevdirektor kinnitab juhtrühma ning määrab selle rollide jaotuse ning tegevusmudeli.

Juhtrühma ülesandeks on jälgida ja tõlgendada ettevõtte keskkonda, rakendada ja teostada järelevalvet grupi tasandil missiooni, visiooni, strateegia ja äri tegevusprotsesside üle, iga-aastaselt planeerida ja mõõta tegevusi, juhtida tegevusi ja rahvusvahelistele turgudele laienemist, arendada teenuste valikut, määratleda grupi poliitikaid, jälgida praktikas väärtustest kinnipidamist, olla eeskujuks ning tagada kommunikatsioon organisatsioonis.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Senior Vice President, Human Resources

Managing Director, Comforta Oy

Santtu Jokinen
Senior Vice President,
Central and Western Europe

Mika Kujala
Senior Vice President, 
(Paternity leave)

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

Anna-Kaisa Huttunen

Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Corporate Purchasing

Petri Vapola
CFO


Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

Audiitorid

Ernst & Young Oy (juhtiv audiitor on atesteeritud riiklik revident Juha Hilmola).