Lindströmi juhtimine ja juhatus

Lindströmi juhatus koosneb seitsmest liikmest, kelle seas on ettevõtte töötajaid ja ka aktsionäride esindajaid. Juhatus kinnitab grupi majandustulemuse, finantseerimis- ja investeerimiseelarve, teeb otsuseid oluliste hangete ja ettevõtte laienemise üle, langetab finants- ja grupi varadega seotud otsuseid ning kinnitab grupi missiooni, visiooni ja strateegiad ning riskijuhtimise suunised.

Grupi tütarettevõtete juhatused koosnevad peamiselt grupi juhtrühma liikmetest. Juhatus tegeleb juhatuse liikmete või esimehe poolt tõstatatud riskihalduse ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse küsimustega.

Harri-Pekka Kaukonen
Nõukogu esimees

Eddy Chan
Nõukogu liige

Anne Korkiakoski
Nõukogu aseesinaine

Max Rautiainen
Nõukogu liige

Petteri Kousa
Nõukogu liige

Hanna Kivelä
Nõukogu liige

Eva Nedelkova
Nõukogu liige

Lindströmi grupi juhtkond

Juhatus kinnitab tegevdirektori. Tegevdirektor vastutab välisturgudel laienemise eest, juhib juhtrühma tegevusi, suhtleb juhatuse ja omanikega, tegeleb välissuhtluse ja ressursside eraldamisega. Tegevdirektor kinnitab juhtrühma ning määrab selle rollide jaotuse ning tegevusmudeli.

Juhtrkonna ülesandeks on jälgida ja tõlgendada ettevõtte keskkonda, rakendada ja teostada järelevalvet grupi tasandil missiooni, visiooni, strateegia ja äri tegevusprotsesside üle, iga-aastaselt planeerida ja mõõta tegevusi, juhtida tegevusi ja rahvusvahelistele turgudele laienemist, arendada teenuste valikut, määratleda grupi poliitikaid, jälgida praktikas väärtustest kinnipidamist, olla eeskujuks ning tagada kommunikatsioon organisatsioonis.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Southeast Europe

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President,
Asia and Marketing, Sales & Customer Engagement

Mika Kujala
Senior Vice President,
Central & Western Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations & Supply Chain

Michaela Haglund
Senior Vice President,
Human Resources

Kati Pallasaho
Senior Vice President,
Strategy & Sustainability

Petri Vapola
Chief Financial Officer

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States & Ukraine
Managing Director of Comforta


Tiina Tapionlinna
Senior Vice President,
Services and Product Concepts & IT

Audiitorid

Ernst & Young Oy (juhtiv audiitor on atesteeritud riiklik revident Juha Hilmola).