Fookuses on energia

Alates 2015. aastast keskendub Lindström energiakasutuse tõhususe parandamisele. Kuna energia on ettevõttes üks suuri kuluartikleid, siis mõjutab tõhus energia kasutamine teenuse kasumlikkust ja hinnakujundust. Energiatõhusus võimaldab ära hoida energiakulude tõusust tingitud teenuste hinnatõusu.

Lindströmi kogutoodang on aastast-aastasse kasvanud, samal ajal on aga energiatarbimine kilogrammi kohta vähenenud. Aastaks 2020 püüab ettevõte vähendada oma energiatarbimist 6% võrra.

Energiatõhususega seotud eesmärgi saavutamiseks keskendutakse järgmiste aastate jooksul kinnisvara energiakasutuse tõhusus parandamisele ja pesemisel vabanema soojuse taaskasutamisele.

Nii kuivatitest väljuva kui ka pesuveest vabaneva soojuse taaskasutamine on märkimisväärselt mõjutanud ettevõtte energiatarbimist. Eestisse, Soomesse ja Sloveeniasse paigaldati 2015. aastal uued soojuse taaskasutuse süsteemid ning Soomes uuendati olemasolevaid seadmeid. Keskmiselt on soojuse taaskasutuse süsteemide efektiivsuse koefitsient 15-25% ning olemasolevate süsteemide kasutamisega soovitakse saavutada ligikaudu 10% kokkuhoid.

Kinnisvara energiatõhususe parandamiseks viidi läbi energiaanalüüs. Kinnisvara ventilatsiooni, kütmise ja kliimaseadme parandamise ning parimate praktikate rakendamise tulemusena on sääst kokku kuni 12% ja seda ilma täiendavate investeeringuteta. Energiaanalüüs juhib tähelepanu ka iga hoone energiatõhususele.

Energiaülevaated viiakse läbi kooskõlas EL-i õigusaktidega. Lindström kohaldab Soome energiatõhususe seadust kõikides oma tegevustes ning 2015. aastal vastas kontserni emafirma Soomes kõikidele kehtivatele nõuetele. 2015. aastal viidi läbi energiaanalüüs terves emaettevõttes ning Lindströmi Oulu üksuses ja Tamperes asuvates Comforta üksustes, mis tarbivad 10% ettevõtte koguenergiast, viidi läbi üksusepõhised spetsiifilisemad ülevaated. Analüüsidest saadud info annab võimaluse parimate praktikate rakendamiseks kõikides Lindströmi üksustes.

Seotud artiklid