Eesti juhtiv tekstiiliteenuste, sh töörõivaste komp­leksteenust pakkuv Lindström tähistas Lool asuvas toot­misüksuses oma 25. sünnipäeva. 90ndate aastate algul Eestisse rajatud esimesest konteinerpesulast on tänaseks astutud pikk samm edasi – rajatud on kolm edukat toot­misüksust kogu Eestis ning töötajate arv on kasvanud ligi 200ni. 14 miljoni euro aastakäibega on Lindström Eesti grupp 24 riigi seas suuruselt neljandal kohal.

Üks kõige kiiremini arenevaid tegevusvaldkondi on just professionaalsete tööriiete valmistamine, rent ja hooldus. Praegusel ajal kannab Eestis tööandja poolt renditud riideid enam kui 56 000 töötajat! Pakutavate töörõivaste valik valdkonniti on väga lai – alates ter­vishoiust ja kaubandusest kerge- ja rasketöös­tuseni välja. Vastupidavast materjalist, testitud, sobilikud ja õigesti hooldatud töörõivad tagavad töötajate mugavuse ja ka ohutuse. Professionaa­lidele väljatöötatud töörõivad täidavad rangeimad nõudeid nii funktsionaalsuse kui ka välimuse osas. Kõik kaitserõivad on sertifitseeritud too­ted, mis vastavad ohutus- ja ametiasutuste poolt esitatavatele nõuetele. Ettevõtte valitud töörõivad vastavad oma omadustelt õigele kaitseastmele ning tooted on alati kättesaadavad. Tööstuslike puhastustekstiilide teenusega välditakse looduse saastamist ohtlike jäätmetega, kuna kõik jäät­med kogutakse pesemisel kokku ja kõrvaldatakse nõuetekohaselt. Teeninduskeskustele on väljas­tatud keskkonnasertifikaat ISO 14001. Lisaks rõivaste hooldusele hoolitseb Lindström ka pa­randamise ja väljavahetamise eest. Vaibateenus­te abil tagatakse töökeskkonna ohutus, puhtus ja mugavus. Laenutusteenuse abil on võimalik kokku hoida aega, energiat ja kulusid ega pruugi siduda kapitali toodete hankimise, ladustamise ja puhastamisega.

Lindströmi 25. sünnipäeva tähistamise raames oli üks tootmisüksuse ruum tundmatuseni muu­detud – põrandapind vabastatud, peomeeleolu­le kohane valgustus, ehitatud lava, mida katsid punased, loomulikult Lindströmi vaibad. Õhtut juhtisid ja meelelahutust pakkusid Birgit Sarrap ja Juss Haasma, kes lisaks oma esitustele panid ka külalised kaasa laulma.

Lindströmi tegevjuht Kadrian Jaagund tänas oma kõnes kõiki kliente ja kaastöötajaid – tänu kellele on Lindström Eesti turul edukalt tegutsenud tervelt veerand sajandit.

Õhtu tähtsündmuseks kujunes meeleolukas töörõivaste moedemonstratsioon, milles modellidena astusid lavale Lindströmi oma töötajad. Töövahenditena toodi lavale ka potid, tainarullid, mutrivõtmed, kaitsemaskid, kiivrid. Etenduse stilistika lõid Tallinna Tehnikakõrgkooli moee­riala värsked lõpetajad Laura Viia ning Kristel Nasari.

Tekst ja fotod: Rein Aro

Allikas ELEKTRIALA 6/2017