Моменти на грижа

За нас устойчивостта се гради върху решенията, които взимаме – всеки ден, заедно. Тези моменти на грижа могат да бъдат големи или малки избори, които правим, за да запазим ресурсите на Земята и да се отнасяме по-добре с хората

Светът е пълен с предизвикателства. Можем да постигнем много с устойчиви иновации, кръгова икономика, истински партньорства или просто като се грижим един за друг. По този начин позволяваме на клиентите ни също да правят устойчиви избори.

По-малкото е повече

Бизнесът ни се гради върху кръгова икономика: зашиват се скъсани ръкави, дава се нов живот на използвани тъкани и енергията, нужна за производствения процес, се използва многократно. С нас по-малкото е повече: по-малко бреме за нашата планета, повече удължени жизнени цикли.

Прочетете повече
leaf recycle icon

Предизвикваме границите

Работим упорито и се гордеем с всичко, което правим, за да могат клиентите да разчитат, че да работят с Линдстрьом означава да работят отговорно.

Прочетете повече
bulb icon

Единственият начин е да сме заедно

Виждаме сътрудничеството с партньорите ни като споделен дългосрочен път, изискващ доверие и прозрачност. Нашата цел е да създадем ситуации, при които всички печелим, като помагаме на партньорите ни също да бъдат устойчиви бизнеси.

Прочетете повече
hands icon

Грижим се един за друг, клиентите ни и партньорите ни

За да бъде повече от смели приказки, устойчивостта изисква всички да са се захванали и заедно да работим за постигане на съвместните ни цели. Искаме да продължим да бъдем любознателни що се отнася до нас самите и клиентите ни – нашият начин на работа в същността си е да създаваме и разработваме заедно.

Прочетете повече
gears icon

Изтеглете доклада за устойчивост от 2019 тук!

Линдстрьом през 2019 във факти и числа

waste icon
81% от текстилния отпадък възстановени
4,600 служители
24 държави
heart bubble icon 9,7 удовлетвореност от услугите ни в България (по скала от 1 до 10)
washing machine icon 205М кг изпран текстил ежегодно
0,96kWh използвана енергия (на килограм пране) lightning icon
turnover icon
€408М в обръщение (с 8% годишен ръст)
workwear icon
10М работни облекла в употреба в световен план
7,3l използвана вода (на килограм пране)
calculator icon
Използвайте калкулатора за устойчивост, за да сравните индустриалното пране с домашното

Темите на Линдстрьом за устойчивост: нашият начин да въздействаме положително

По-малкото е повече

Бизнесът ни се гради върху кръгове икономика: зашиват се скъсани ръкави, дава се нов живот на използвани тъкани и енергията, нужна за производствения процес, се използва многократно. С нас по-малкото е повече: по-малко бреме за нашата планета, повече удължени жизнени цикли.

leaf recycle icon
81% от текстила ни е възстановен (88% през 2018)

Предизвикваме границите

Работим упорито и се гордеем с всичко, което правим, за да могат клиентите да разчитат, че да работят с Линдстрьом означава да работят отговорно.

shopping bag icon
416 спестени найлонови торбички годишно с чантата за многократна употреба

Единственият начин е да сме заедно

Виждаме сътрудничеството с партньорите ни като споделен дългосрочен път, изискващ доверие и прозрачност. Нашата цел е да създадем ситуации, при които всички печелим, като помагаме на партньорите ни също да бъдат устойчиви бизнеси.

hands icon
над 10 години партньорство с 23% от стратегическите ни доставчици

Грижим се един за друг, клиентите ни и партньорите ни

За да бъде повече от смели приказки, устойчивостта изисква всички да са се захванали и заедно да работим за постигане на съвместните ни цели. Искаме да продължим да бъдем любознателни що се отнася до нас самите и клиентите ни – нашият начин на работа в същността си е да създаваме и разработваме заедно.

heart icon
Щастливи служители означава щастливи клиенти! 9,7 удовлетвореност на служители и клиенти (по скала от 1 до 10)