С какво маските за многократна употреба са по-добри от тези за еднократна употреба?

Няма нужда от управление на инвентара или проблеми с недостиг на маските за еднократна употреба. Маските за лице за многократна употреба гарантират максимална хигиена с професионално управлявани продукти и услуги. 

По какво се различава този продукт от защитните маски? 

Маските за лице за многократна употреба не са преминали през процедурите за оценяване на съответствието (включително изпитване). Тези маски не трябва да се използват от здравните работници. В настоящата криза не можем да си позволим да излагаме на риск нашите здравни работници, като им създаваме фалшиво чувство на защита, когато носят маска с недоказани защитни функции при необходимост. 

Дали тази маска за лице ще ме предпази от вируси, като COVID-19? 

Продуктът не е сертифициран като лично предпазно средство или медицинско изделие и не осигурява пълна защита срещу заразяване с вируси. Въпреки това, маската предпазва от директни докосвания в областта на лицето и може да действа като първа линия на защита срещу по-големи респираторни капчици.

За кого са предназначени тези маски за лице? 

Предназначени са за хора, търсещи физическа бариера за намаляване на риска от инфекции, но не са предназначени за пълна защита срещу патогени. Тези продукти не са подходящи за употреба от медицински персонал.

Какво да вземете под внимание, когато слагате или сваляте маската? 

Когато слагате маската за лице или я сваляте, направете го, като хванете само еластичните ленти. Ако докоснете тъканта, рискувате да разпространите вируса с ръцете си. Уверете се, че ръцете ви са дезинфекцирани преди да поставите маската, както и след като я свалите. Моля, следвайте инструкциите на потребителя, за да се гарантира безопасността при носене на маската за лице за многократна употреба. 

Как текстилната маска за лице защитава потребителя? А другите маски? 

Тя може да помогне на хората да се предпазят при докосване на лицето, което всъщност е основен източник на разпространение на инфекцията без подходяща хигиена на ръцете. Маската за лице напомня на ползвателите да не докосват устата или носа си, които в противен случай биха могли да прехвърлят вируси и бактерии, след като са докоснали замърсена повърхност. В този контекст маската за лице може да действа и като първа линия на защита срещу по-големи респираторни капчици, намалявайки риска от инфекция сред другите работници и в общността.

Може ли да се добави филтър към маската? 

Не

От какви материали са изработени тези маски?

Маските за лице за многократна употреба са изработени от перящи се тъкани с различни свойства като полиестер или смес от памук и полиестер.  

На какви стандарти и сертификати отговаря продуктът? 

Този продукт не е сертифициран според никакви стандарти!

Въпроси, свързани с услугата

Колко често трябва да се сменят маските?  

Правилната честота на смяна на маските може да зависи от конкретната работна среда и честотата на прекъсване на производството, състоянието на служителя и резултатите от вътрешния анализ на риска на други компании. Моля, консултирайте се с вашия отговорник по здраве и безопасност или ръководител, за да получите инструкции колко често и кога да сменяте маската за лице. От хигиенна гледна точка се препоръчва да сменяте маската, когато тя стане влажна или на определени интервали според фирмената политика. Ако еластичната лента се скъса, маската ще се разхлаби като има голяма вероятност да падне върху работната зона или пода, затова превантивно я заменете с чиста такава, която да използвате.

Какво се прави с използваната маска? 

След употреба просто изхвърлете маската в определения за тях жълт чувал за пране. Ще намерите чувала в държач, поставен в съгласуваната зона, препоръчана от вашия началник или служител по здраве и безопасност. Нашият представител по доставки редовно ще транспортира изхвърлените маски за пране до пералните на Линдстрьом.

В случай на скъсани или непокътнати маски, право да се разпорежда с тях има одобрен партньор за оползотворяване на отпадъците или определено от местните власти дружество за събиране на отпадъци.

Как обработвате маските и гарантирате, че се доставят чисти и хигиенични? 

По време на обслужващия процес на маските за лице за многократна употреба, Линдстрьом осигурява хигиенична обработка чрез прилагане на специални процеси за пране, съчетаващи специална процедура за обработка, също така термична и химична дезинфекция по време на прането, унищожавайки микробите. Вътрешният контрол за качеството следи постоянно температурите и времето за пране, стойностите на рН и количеството на използваните дезинфектанти. Линдстрьом не носи отговорност за хигиеничното качество на маската за лице, ако маската се пере регулярно от клиента.

Как разграничавате чистите маски за лице от използваните, има ли възможност за тяхното смесване? 

Чистите маски за лице винаги се доставят в зелени текстилни торби от Линдстрьом и се предоставят в предварително договорената зона. След употреба маските се изхвърлят в определения жълт чувал за пране, поставен в държач в съгласуваната зона, препоръчана от висшестоящ служител или отговорник по здраве и безопасност. Представителят по доставки редовно събира торбите с изхвърлените маски за пране и транспортира до пералните на Линдстрьом.

Уверете се, че не съхранявате употребявани маски в джоба или в шкафчето си за дрехи, следвайки инструкциите, предоставени от вашия началник или отговорник по здраве и безопасност. Внимателно прочетете и се запознайте с инструкциите на потребителя за хигиенично боравене и използване на маски за лице за многократна употреба. 

Какво да направя ако почувствам алергична реакция върху лицето си? 

В такива случаи незабавно спрете да използвате текстилната маска за лице и поискайте допълнителна инструкция или алтернативно решение за маска от вашия началник или отговорник по здраве и безопасност. 

Възможно ли е да има остатъци от перилни препарати върху маските, които може да влязат в белите дробове при употреба? Вредни ли са?

За да намалим до минимум риска от остатъци на перилни препарати върху маските за лице за многократна употреба, използваме програма за пране с две изплаквания. С регулярен контрол на процесите, ние проследяваме възможните остатъци от избелващ агент при последното изплакване.

Как мога да поръчам от тези маски за лице? 

Моля, свържете се с наш търговски представител или с обслужване на клиенти, за да направите поръчка. Можете също да изпратите вашето запитване през уебсайта на Линдстрьом като попълните формата за контакт и ние веднага ще се свържем с вас.

Кой може да ползва тези продукти? За кои индустрии е предназначена услугата? 

Комплексната услуга с маски за лице за многократна употреба е насочена към компании с работещи служители в индустрии, като например в хранително-вкусова, фармацевтична, търговия на дребно и др. Маската за многократна употреба не бива да се възприема като медицинско изделие или лично предпазно средство, тъй като няма доказани защитни функции.

Къде предлагате тази услуга?

Услугата ще бъде достъпна във всички страни с операции на Линдстрьом. 

Колко дълго е времето за доставка?  

Времето за доставка зависи от избрания продукт и количество. Моля, консултирайте се с наш търговски представител или се свържете с обслужване на клиенти. 

Как работи услугата? 

След подписването на договор, Линдстрьом закупува многократните маски за лице в точното количество за съответното подразделение на компанията. Всички наши маски за лице за многократна употреба се перат преди първата доставка до клиента. Всеки клиент получава специфична за клиента партида маски, доставени от представител доставки на Линдстрьом. Доставката се извършва в предварително уговорена зона в помещенията на клиента. Линдстрьом също така осигурява необходимото количество оборудване за обработка и сортиране. Използваните маски се взимат редовно от помещенията на клиентите и се транспортират до нашата пералня за пране и дезинфекция. След пакетиране, чистите маски се доставят обратно на клиента в предварително уговорената определена чиста зона за тях.

Как осигурявате хигиенна/микробиологична чистота в процесите на пране? 

Всички сервизни центрове на Линдстрьом са сертифицирани и следват стандарта на Европейски съюз EN-14065, който покрива напълно изискванията за ниво на хигиена, по време на целия процес на обслужване. Стандарт EN-14065 се прилага за текстилни изделия, използвани във фармацевтичната, медицинската, хранително-вкусовата и козметичната индустрии, както и в здравеопазването. Системата за управление на Линдстрьом също така отговаря на стандартите за качество ISO 9001 и ISO 14001. Съответните сертификати могат да бъдат свалени от тук.  

Ние следваме специално разработен протокол за пране, съчетаващ специална процедура за обработка, също така термична и химична дезинфекция, която унищожава микробите. Това осигурява хигиенизирани и устойчиви продукти.

Нашият вътрешен контрол на качеството следи постоянно температурите и времето за пране, стойностите на pH и количеството на използваните дезинфектанти.